Termeni și condiții

În prevederile de mai jos sunt stipulate condițiile înscrierii dumneavoastră la examenele Cambridge organizate de Twinkle Star și acceptate în momentul înscrierii.

Definiții :

  1. Cambridge Language Assessment English: Una din cele mai mari agenții de evaluare europeană, Cambridge Assessment care face parte din Universitatea Cambridge – Marea Britanie.
  2. Twinkle Star este Exam Centre în cadrul colaborării cu Cambridge English Language Assessment, având Certificatul de înregistrare cu nr.RO068.

 

Datele de contact ale Twinkle Star sunt : sediul central – mun. Iași, Șos. Națională, nr. 5, jud. Iași, cod 700635, tel. 0742.777.478, examene@twinklestar.ro.

  1. Candidat – orice perosană care s-a înscris la un examen Cambridge.

 

  1. CONDIȚII GENERALE:

 

1.1. Înscrierea este valabilă doar pentru examenul și data stabilită inițial. Transferul de la o sesiune la alta sau de la un examen la altul nu este permis (exemplu: de la Starters din martie la Starters în aprilie sau de la KET la PET);

1.2. După data limită de înscriere Twinkle Star are dreptul de a nu mai primi cereri de înscriere;

1.3. După perioada de înscriere stabilită, se mai pot face înscrieri tip “Late entry” doar în limita locurilor disponibile, achitând atât taxa de examen cât și taxa suplimentară în valoare de 120 de lei;

1.4. Twinkle Star își rezervă dreptul de a anula o sesiune în cazul în care numărul candidaților este mai mic de 10. În această situație, taxa se rambursează integral.

1.5. Validarea înscrierii la examen se face după primirea de către candidat a Rezumatului înscrierii (Confirmation of Entry) de la Cambridge Assessment English.

 

1.6. Candidații sunt obligați:

1.6.1. Să achite taxa de examen până la finalul perioadei de înscriere;

1.6.2. Să anunțe Centrul de Examinare Twinkle Star cu minim 5 zile înainte de examen în cazul în care nu au primit “Confirmation of Entry”;

1.6.3. Să își dovedească identitatea în ziua examenului pe baza documentelor de identitate prezentate în original: carte de identitate / pașaport / carnet elev cu fotografie vizat pe anul școlar în curs (doar pentru cei sub 14 ani);

1.6.4. Să aibă în ziua examenului Confirmation of Entry printat;

1.6.5. Să respecte întocmai regulile impuse de Cambridge English conform emailului primit / varianta printată;

1.6.6. Să respecte întocmai regulile citite de coordonatorul examenului;

 

1.7. Este interzisă intrarea în sala de examen cu telefoane mobile, tablete, iPad, e-readers, dispozitive de înregistrare, playere, iPod, ceasuri smart, laptopuri, căști etc. În cazul în care candidații au asupra lor aceste obiecte vor fi lăsate înainte de intrarea în sala de examen într-o sală special amenajată însă Twinkle Star nu își asumă răspunderea pentru acestea. În cazul în care aceste obiecte nu sunt predate și candidatul intră în sala de examen – se consideră fraudă.

 

1.8. Candidații vor primi resursele necesare pentru buna desfășurare a examenului (pix, creion, radieră, etc. stabilite în funcție de specificul examenului);

1.9. Candidații trebuie să se prezinte la locația indicată în Confirmation of Entry cu cel puțin 30 de minute înaintea începerii examenului;

1.10. Candidații care ajung după începerea probelor nu sunt acceptați în sala de examen, considerandu-se absent la examen.

1.11. Candidații cu nevoi speciale (de exemplu dificultăți de auz) vor primi condiții adecvate de susținere a examenului (este nevoie să ne solicitați aceste aranjamente la momentul înscrierii.)

1.12. Rezultatele examenului sunt disponibile online urmând detaliile de pe Confirmation of Entry;

1.13. Certificatele sunt disponibile după aproximativ 8 săptămâni de la susținerea examenelor și pot fi ridicate de la secretariatul Twinkle Star.

 

  1. TAXA EXAMENULUI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

 

2.1. Taxele pentru examen sunt specificate în Lista de prețuri anexată la contractual încheiat cu Twinkle Star;

2.2. Taxele se pot achita la casieria societății sau în contul nr. RO72BRDE240SV1096 146 2400, deschis la BRD Iași, pentru SC Twinkle Star Exam Centre SRL, CUI 39328748, J22/1206/2018 specificând următoarele detalii :

 Numele complet al candidatului

 Examenul

 Sesiunea

 Nr. Telefon părinte / tutore legal

 

Exemplu : George Gabriel Popescu, FCE for Schools, 18 martie 2018, 07xx.xxx.xxx

Doar înscrierile care au detaliile specificate vor fi luate în considerare !

2.3. Taxa pentru examen se achită integral cu cel puțin 40 de zile calendaristice în avans față de ziua examenului;

2.4. Prin achitarea taxei de examen, candidatul declară că a luat la cunoștință și acceptă termenii și condițiile examenului din acest document;

 

  1. Returnarea taxei de examen:

 

Taxa de examen se poate returna parțial în următoarele cazuri:

3.1. Caz medical: certificatul medical este transmis în original către Twinkle Star în termen de maxim 5 zile de la data examenului. În cazul în care cererea dumneavoastră este aprobată, se restituie taxa de examinare, mai puțin 50 de lei reprezentând cheltuieli operaționale.

3.2. Caz deces: în cazul rudelor de gradul I și II taxa se restituie integral în baza copiei certificatului de deces – transmisă în maxim 5 zile de la ziua examenului;

3.3. Taxa de la examen NU poate fi transferată către o altă sesiune, alt examen sau o altă persoană;

3.4. În cazul în care Candidatul doreşte retragerea de la examen, NU se poate returna taxa de examen indiferent de motivul retragerii, cu exceptia art.3.1. și 3.2.

3.5. NU se restituie taxa de examinare în cazul în care Candidatul încalcă oricare din alineatele art. 4.4 (Fraude)

 

  1. REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI

 

4.1. Documente de identificare acceptate:

– Buletin/ C.I.;

– Pașaport;

– Carnet de elev cu fotografie, vizat pentru anul școlar în curs;

– NU se accepta carnet de elev pentru candidații care au peste 14 ani.

4.2. Lucruri permise pentru candidați în sala de examen:

– Carte de identitate sau pașaport / carnet de elev cu fotografie, vizat pentru anul școlar în curs;

– Creioane, pixuri, radiere, ascuțitoare și evidențiatoare;

– Penar mic;

– Apă în sticlă transparentă, neetichetată;

– Medicamente (pentru cei cu probleme medicale avizate, de ex. diabetici etc);

– Șervețele nazale dar fără ambalaj;

– Confirmarea înscrierii (Confirmation of entry) este permisă pe masă doar în timp ce se face verificarea identității dar după începerea examenului trebuie să fie pusă sub bancă / masă cu fața în jos.

4.3. Obiecte NEAUTORIZATE pentru candidați în sala de examen:

Telefoane mobile, tablete, iPad, e-readers, dispozitive de înregistrare, playere, iPod, ceasuri smart, laptopuri, căști etc;

– Dicționare;

– Notițe/ cărți/ manuale;

– Hârtie (în afară de ciornele primite de la examinator în sala de examen);

– Pastă corectoare;

– Pix/stilou cu cerneală care se poate șterge;

– Genți/ rucsac/ bagaje;

– Mâncare sau alte băuturi în afară de sticla transparentă cu apă, fără etichetă.

 

4.4. FRAUDE în urma cărora Candidatului i se poate anula examenul:

– Vorbitul în timpul examenului;

– Copiatul sau intenția de a copia;

– Șoptitul sau transmiterea de semnale altui candidat;

– Orice formă de ajutor pentru alt candidat;

– Deținerea de obiecte neautorizate de la art. 4.3.

– Utilizarea de obiecte neautorizate de la art. 4.3.

– Comportament perturbator;

– Încălcarea instrucțiunilor primite de la examinator;

– Vorbitul cu alt candidat care așteaptă să intre la proba de speaking;

– Mutatul mesei sau al scaunului pentru a micșora distanța dintre candidați.

 

4.5. Fotografierea în timpul examenului – doar pentru FCE, CAE, CPE

– În cazul următoarelor examene: Cambridge English First (excluzând varianta For Schools), Cambridge English Advanced și Cambridge English Proficiency, este obligatoriu să se fotografieze candidatul pentru a se valida identitatea acestuia cu fotografia din cartea de identitate / pașaport;

– În acest sens, Părintele /Tutorele candidatului minor sau candidatul major, își va da acordul semnând Candidate test day photo registration and consent form. În caz contrar, nu se poate susține examenul!

– În cazul fotografierii candidaților, fotografiile și rezultatele examenului vor fi disonibile pe un website securizat numit Online Results Verification, unde Cambridge English Language Assessment vă poate verifica identitatea și/sau rezultatele.

 

4.6. Informații primite de candidat în ziua examenului

– Unde se află sala de așteptare, de unde pot lua o gustare și unde este toaleta;

– Cu ce lucruri au voie în sala de examen conform art. 4.2.

– Că nu au acces la obiectele electronice pe durata întregului examen, inclusiv în pauze, (telefoane, tablete, ceasuri smart, i-pads, i-pods etc) conform art. 4.3.

– Programul examenului: când au loc probele, cât durează, când au pauză și cât durează pauza;

– Regulile privind părăsirea sălii în timpul examenului: este interzisă ieșirea din sală în prima jumătate de oră sau în ultimele 10 minute la proba de Reading and Writing iar la proba de Listening nu au voie să părăsească deloc sala de examen! – în cazul în care se încalcă această regulă, se anulează examenul;

– Se explică de ce și când se verifică identitatea candidaților;

– Se explică (dacă trebuie) de ce anume trebuie să se fotografieze candidatul;

– Se explică când se poate scrie cu creionul și când cu pixul;

– Se explică cum și când se poate solicita o ieșire la toaletă;

 

  1. Protecția datelor cu caracter personal

 

5.1. Definiții

”Date cu caracter personal” – totalitatea datelor de identificare atât ale beneficiarilor cât și ale cursanților minori.

”Prelucrarea datelor cu caracter personal” – operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, incluzând colectarea, înregistrarea, organizarea/structurarea, stocarea, copierea, mutarea temporară, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice mod, alinierea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

5.2. Date cu caracter personal colectate:

 

Candidat examen Cambridge

– Date de identitate inclusiv nume și prenume, data nașterii, sex, CNP, serie și nr. Carte de Identitate / Pașaport/ Carnet de note;

– Datele de contact, inclusiv adresa poștală de domiciliu, adresa de e-mail și numărul de telefon;

– Rezultatele examenului, înregistrările vocale sau video sau alte informații prin care dovedim identitatea dvs.;

– Datele personale ale candidatului se colectează de la părinte/ tutore legal, direct de la candidat sau de la școala acestuia sau de la centrul de pregătire a limbii engleze.

 

5.3. Cum se colectează datele cu caracter personal:

– Când solicitați oferte de cursuri, examene Cambridge sau alte servicii prestate de Twinkle Star

– Când vă înregistrați pe site-ul nostru www.twinklestar.ro

– Când vă înscrieți la examene Cambridge;

– Când utilizați site-ul nostru www.twinklestar.ro, pagina noastră de Facebook, email-urile noastre, telefoanele sau în oricare alt mod prin care ne puteți contacta;

 

5.4. Cum folosim datele dumneavoastră personale :

 

Twinkle Star va prelucra datele dumneavoastră personale numai în măsura în care este necesară efectuarea înscrierii la examen și în conformitate cu instrucțiunile oferite.

Twinkle Star pune în aplicare toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate ridicat prelucrării datelor cu caracter personal.

5.5. Transferarea datelor personale

– Twinkle Star transferă datele cu caracter personal ale candidaților înscriși la examenele Cambridge doar în Marea Britanie (Cambridge English Language Assessment) unde există legi specifice care protejează modul în care sunt utilizate datele cu caracter personal. Puteți afla informații suplimentare despre acest lucru prin accesarea site-ului http://www.cambridgeenglish.org/footer/data-protection/candidates/

– Către Instituțiile statului unde suntem obligați să facem acest lucru prin lege, acolo unde este necesar pentru a preveni frauda și alte infracțiuni și pentru a asigura securitatea informațiilor;

 

5.6. Retenţie:

 

Păstrarea datelor dumneavoastră personale se va realiza pe tot parcursul relației noastre contractuale și după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

5.7. Drepturile dumneavoastră:

 

În conformitate cu legislația în vigoare, aveți următoarele drepturi:

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul de opoziție – puteți sa vă opuneți prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plângere – puteții depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabiă;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

 

Dreptul de acces la datele dvs. personale poate fi limitat în anumite circumstanțe de cerințele legale. Pentru a vă exercita aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la protectiadatelor@twinklestar.ro.

Informațiile complete și actualizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi accesate și pe site-ul nostru la adresa: http://twinklestar.ro/confidentialitate/

Înscrierile se fac la locația susținerii examenului

ÎNSCRIERE EXAMEN PET