ESOL – EXAMENE CAMBRIDGE PENTRU ADULTI

esol-pic20.000 de instituții de învățământ superior, companii și instituții publice din întreaga lume recunosc și acceptă diplomele Cambridge ca atestate lingvistice.

Pentru un viitor student la o universitate din străinătate, un aplicant la un job într-o companie internațională sau obținerea vizei de emigrare, promovarea unui examen Cambridge poate face diferența între acesta și ceilalți candidați. În plus, este o unealtă corectă de evaluare a propriilor abilități chiar și în lipsa unei motivații externe.

Examenele Cambridge de engleză generală sunt sincronizate cu Cadrul European Comun de  Referință pentri Limbi Străine (CECRLS). Prin urmare, un candidat poate alege să se înscrie pentru un nivel elementar (A2), expert (C2), sau un alt nivel potrivit.

Înainte de alegerea unui examen, se recomandă ca un candidat să susțină mai întâi un test de plasare pe nivel și să urmeze un curs intensiv de familiarizare cu structura examenului.

 

2011_KET_neu

 

Certificatul KET, la fel ca și varianta pentru elevi (KET for Schools) demonstrează abilitatea de a comunica în limba engleză în situații simple. Este primul examen Cambridge la care au acces adulții și se află la nivelul A2 în Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine.

Abilități lingvistice

 • înțelegerea și folosirea unor expresii de bază
 • înțelegerea și redactarea unui mesaj scris simplu în limba engleză
 • prezentarea și oferirea de informații personale
 • susținerea de conversații de bază cu vorbitori de limba engleză

De ce KET

 • este o certificare recunoscută la nivel internațional
 •  demonstrează că persoana care îl deține are abilitățile de bază necesare pentru a comunica în limba engleză
 • crește numărul de opțiuni pe piața muncii, de studiu sau călătorii
 • este un prim pas spre un nivel intermediar care oferă mai multă libertate de exprimare în limba engleză

Structură examen

Probă Conținut Punctaj
Reading and Writing (1 oră și 10 minute) 9 părți – 56 de întrebări 50%
Listening (30 de minute) 5 părți – 25 de întrebări 25%
Speaking (8-10 minute/2 candidați) 2 părți 25%

2011_PET_neu
PET se află la nivelul B1 pe Scala Comuna Europeana de Referință pentru Limbi Străine a Consiliului Europei. Este un examen care atestă că persoana care l-a promovat are un nivel pre-intermediar de limba engleză și poate face conversație pe teme uzuale, practice, precum activități în timpul liber, educație, îmbrăcăminte, mediul înconjurător, descrierea casei, locurilor și clădirilor, mijloace de transport, locuri de muncă, divertisment, vreme etc.

Abilități lingvistice:

 •   înțelegerea punctelor principale ale instrucțiunilor sau anunțurilor
 •   adaptarea la majoritatea situațiilor întâlnite când se călătorește într-o țară în care se utilizează limba engleză
 •   solicitarea informațiilor suplimentare și angajarea în discuții legate de locul de muncă
 •   scrierea de scrisori, mailuri sau notițe în domeniile cu care cursantul este familiarizat

De ce PET

 • Este o certificare recunoscută la nivel internațional
 • Dezvoltarea abilității de a comunica în situații practice
 • Crește numărul de opțiuni pe piața muncii, de studiu sau călătorii

Structură examen

Probă Conținut Punctaj
Reading and Writing (1 oră și 30 minute) Reading – 5 părți – 35 de întrebări

Writing – 3 părți – 7 întrebări

50%
Listening (36 de minute) 4 părți – 25 întrebări 25%
Speaking (10-12 minute/ 2 candidați) 4 părți 25%

 

2011_FCE_neu1

FCE este un examen de engleză generală care demonstrează că un candidat poate comunica destul de bine în limba engleză, inclusiv să studieze sau să lucreze într-un mediu în care limba oficială sau nativă este engleza. Acesta se află la nivelul B2 pe Scala Comună Europeană de Referință pentru Limbi Străine a Consiliului Europei.

Pentru a promova acest examen, un candidat trebuie să poată comunica cu ușurință, folosind structuri gramaticale și lexicale relativ complexe, pe diverse teme. De asemenea, trebuie să demonstreze autonomie și adaptabilitate în discuții pe teme neexersate în prealabil. Ușoare ezitări și scăpări în acuratețe sunt permise, cât timp fluența este evidentă. Pe teme de uz general, cum ar fi viața de zi cu zi, activități de timp liber, educație, descrierea unor locuri etc, nu ar trebui să fie necesară asistența interlocutorului.

Abilități lingvistice:

 •  Redactarea de scrisori, emailuri și rapoarte
 • Înțelegerea punctelor principale ale instrucțiunilor sau anunțurilor, dar și a scrierilor de o întindere relativ mare, precum articole media.
 •   Adaptarea la aproape toate situatiile întâlnite când se călătorește într-o țară în care se folosește limba engleză
 •   Solicitarea informațiilor suplimentare, angajarea în discuții legate de locul de muncă și exprimarea părerilor proprii cu argumente potrivite contextului

De ce FCE

 • Este o certificare recunoscută la nivel internațional și poate fi acceptată ca atestat lingvistic de instituții de învățământ preuniversitar din străinătate
 • Dezvoltarea abilității de a comunica în situații variate
 • Rezultatele sunt disponibile în doar două săptămâni

Structura examenului

Probă Conținut Punctaj
Reading și Use of English (1 oră și 15 minute) 7 părți – 52 de întrebări 40%
Writing (1 oră și 20 de minute) 2 părți 20%
Listening (40 de minute) 4 părți – 32 de întrebări 20%
Speaking (14 minute/ 2 candidați) 4 părți 20%

2011_CAE_neu

Examenul Cambridge Advanced este destinat utilizatorilor de limba engleză cu un standard de comunicare destul de ridicat. Aceștia pot folosi fără eforturi considerabile engleza pentru studiu sau la job. Raportat la Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine, CAE corespunde nivelului C1.

Abilități lingvistice

 • înțelegerea unei varietăți de texte
 • exprimarea cu un nivel ridicat de cursivitate
 • participarea la cursuri și sesiuni de training doar în limba engleză și capacitatea de a selecta informații și de a lua notițe
 • susținerea de prezentări cu un nivel ridicat de profesionalism în limba engleză pe teme complexe

De ce CAE

 • este un certificat recunoscut de peste 6.000 de instituții de învățământ superior, instituții publice și companii
 • crește opțiunile de studiu, lucru și călătorii
 • rezultatele sunt primite în două săptămâni

Structura examenului

Probă Conținut Punctaj
Reading and Use of English (1 oră și 30 de minute) 8 părți – 56 de întrebări (în total 3.000 – 3.500 de cuvinte de citit) 40%
Writing (1 oră și 30 de minute) 2 părți 20%
Listening (40 de minute) 4 părți – 30 de întrebări 20%
Speaking (15 minute/ 2 candidați) 4 părți 20%

2011_CPE_neu

 

CPE are cel mai ridicat nivel de dificultate dintre toate examenele Cambridge. Promovarea acestuia atestă că un candidat are abilități impecabile de comunicare în limba engleză, asemeni unui vorbitor nativ educat, și implicit că poate folosi limba în orice mediu, fie că este vorba de studii sau profesie.

 

Abilități lingvistice

 • studierea unor subiecte dificile la cel mai înalt nivel
 • înțelegerea oricărui tip de text, indiferent de complexitatea acestuia
 • adaptarea stilului de discurs – formal, colocvial sau academic – la situații diferite de comunicare
 • abordarea de subiecte delicate și capacitatea de a răspunde unor întrebări dificile

De ce CPE

 • este cel mai dificil examen Cambridge, iar promovarea acestuia înseamnă atingerea unui nivel excepțional în învățarea limbii engleze
 • pregătirea pentru examen implică și dezvoltarea unor abilități utile în mediul profesional sau academic
 • rezultatele sunt disponibile în cel mult două săptămâni

Structura examenului

Probe Conținut Punctaj
Reading and Use of English (1 oră și 30 de minute) 7 părți – 53 de întrebări (în total, aproximativ 3.000 de cuvinte de citit) 40%
Writing (1 oră și 30 de minute) 2 părți 20%
Listening (40 de minute) 4 părți – 30 întrebări 20%
Speaking (16 minute/ 2 candidați) 3 părți 20%